Hotel bedding


1. Drap white slippery hotel
2. Drap white striped hotel
3. Colorful drap hotel

DRAP HOTEL

Vỏ chăn khách sạn
1. Plain white hotel blankets
2. White striped hotel blankets
3. Colored blankets for hotel

Hotel duvet cover

Vỏ gối khách sạn resort
1. Plain white pillow case
2. White striped hotel pillows
3. Colorful hotel pillows

Hotel pillowcases

Đệm lò xo cao cấp sagatex
1. Protect the 6 OZ thin type gasket
2. Protect the 12 OZ thin type gasket

Hotel cushion protection

Ruột chăn khách sạn
1. Ruột chăn bông
2. Ruột chăn Microfiber cao cấp

Ruột chăn Khách sạn

Tấm trang trí giường
1. Tấm Trang Trí giường khách sạn
2. Vỏ Gối Trang Trí giường khách sạn

TẤM TRANG TRÍ & VỎ GỐI TRANG TRÍ

Ruột gối khách sạn resorts
1. Ruột gối bông hạt HQ
2. Ruột gối microfiber (giả lông vũ)
3. Ruột gối lông vũ 100%

Ruột gối cao cấp

Váy giường khách sạn
1. Váy giường khách sạn
2. Quây giường khách sạn

Váy giường khách sạn