Khăn cotton

Khăn khách sạn
1. Khăn Tắm khách sạn
2. Khăn mặt khách sạn
3. Khăn tay khách sạn
4. Thảm chân khách sạn
5. Khăn hồ bơi khách sạn

Khăn Khách Sạn 100% Cotton


1. Khăn trải giường Spa
2. Khăn Tắm (đắp) Spa
3. Khăn foot Spa
4. Khăn đầu Spa

Khăn Spa 100% Cotton

Khăn thêu dệt logo
1. Khăn quà tặng
2. …

Khăn Quà Tặng

Khăn phòng GYM
1. Khăn phòng GYM
2. …

Khăn phòng GYM

Áo choàng khăn tắm khách sạn
1. Áo choàng tắm tổ ong
2. Áo choàng tắm bông
3. Áo choàng tắm lông cừu
4. Áo choàng tắm vải phi bóng

Áo choàng tắm khách sạn